bigest

Печат

 

 

 

до 100 бр.

до 200 бр.

до 500 бр.

до 1000 бр.

до 5000 бр.

над 5000 бр.

химикалки,запалки (еднокомпонентно)

12 лв

0,11

0,10

0,09

0.08

0,07

химикалки,запалки (двукомпонентно)

16 лв.

0,16

0,14

0,12

0,10

0,09

други артикули (еднокомпонентно)

18 лв.

0,17

0,16

0,15

0,13

0,12

други артикули (двукомпонентно)

30 лв.

0,24

0,20

0,18

0,16

0,15

* Изработване на клише за всеки цвят - 20,00лв.
** При полагане на светли цветове върху тъмна основа +50%
*** При при печат върху прозрачна основа +50%